<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   K? n?ng tr?n nguyên li?u g?m frit

   2019-07-13 03:34:00 admin 576
   Ch? có m?t nguyên t?c ?? tr?n nguyên li?u frit g?m, ?ó là tr?n ??u hoàn toàn. Lo?t nh? sau ?ây gi?i thi?u cho b?n hai ?i?m c?n ??c bi?t chú ý khi tr?n nguyên li?u:
        1. Trình t? c?p li?u khi tr?n nguyên li?u thô v?i nguyên li?u ch?u l?a: tr??c tiên thêm nguyên li?u thô ch?u l?a (nh? th?ch anh, cát zircon, v.v.) v?i m?t l??ng n??c nh?, sau ?ó thêm nguyên li?u t? thông (nh? borax, chì dan, kali nitrat, v.v.) Khu?y, tr?n, rây và cu?i cùng thêm các v?t li?u khác vào tr?n ??u ?? ??m b?o r?ng b? m?t c?a v?t li?u ch?u l?a ???c ?óng gói hoàn toàn b?i t? thông, ?? b? m?t c?a v?t li?u ch?u l?a t?o thành m?t eutectic ? nhi?t ?? th?p h?n ?? tan ch?y nhanh và hoàn toàn.
        2. Thêm m?t ph??ng pháp ho?c trình t? thêm ít h?n 3 ??n 5% tr?ng l??ng c?a v?t li?u. Trong quy trình tr?n khô, n?u thêm thành ph?n, m?i nguyên li?u thô ???c thêm t?ng cái m?t. S? có s? k?t t? ??t ho?c n?ng ?? m?t ph?n, d?n ??n s? pha tr?n không ??ng ??u, và t? l? ???c gi?m, sai s? càng l?n.
        Các thông tin trên v? frit g?m ???c gi?i thi?u ? ?ây hôm nay. C?m ?n b?n ?ã ??c. N?u b?n có b?t k? nhu c?u, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi.
    

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码