<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>
   • Ph??ng pháp x? ly h? men trong men g?m

    Ph??ng pháp x? lý h? men trong men g?m:1 Ki?m soát ch?t ch? ph?m vi ?? m?n c?a men và th?i gian l?u tr? c?a men và men không ???c có nhi?t ?? cao h?n. ??t sét ???c s? d?ng ít nh?t có th? ??...

    2019-07-13 admin 598

   • ?ng d?ng c?a m?c th?m th?u trong s?n xu?t g?

    T?i Tri?n lãm Công nghi?p G?m s? Qu?ng Châu n?m nay, vi?c tuyên truy?n v? m?c thâm nh?p ?ang ???c phát huy. H?n n?a, quy trình s?n xu?t các s?n ph?m g?ch ?ánh bóng b?ng quy trình th?m th?u m?c, ng...

    2019-07-13 admin 515

   • K? n?ng tr?n nguyên li?u g?m frit

    Ch? có m?t nguyên t?c ?? tr?n nguyên li?u frit g?m, ?ó là tr?n ??u hoàn toàn. Lo?t nh? sau ?ây gi?i thi?u cho b?n hai ?i?m c?n ??c bi?t chú ý khi tr?n nguyên li?u: 1. Tr&igra...

    2019-07-13 admin 576

   • Phan tích c?ng th?c men g?m | phan tích thành ph?

    Ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh ph?n men g?m L?p men g?m ???c ??c tr?ng b?i m?t l?p th?y tinh m?ng ???c g?n v&agrave;o b? m?t c?a th&acirc;n g?m. C&aacute;c men c?ng c&oacute; th? ???c trang tr&iacute; v?i c...

    2019-07-13 admin 423

   • Tác d?ng c?a các thành ph?n khác nhau c?a men g?

    Ôxít crom:Trong quá trình nung t? 1040C ??n 1165C, 2% ??n 5% l??ng chì trong men không chì ho?c hi?m khi ???c s? d?ng s? t?o ra màu xanh lá cây, ? nhi?t ?? th?p kho?ng 870C, s? có ?? sán...

    2019-07-13 admin 908

   • B?n ch?t c?a g?ch tráng men hoàn toàn ?ánh bóng

    Toàn b? men là công ngh? màu n?n trong quá trình s?n xu?t. S?n ph?m có các ??c tính c?a màu s?c phong phú, ???ng nét rõ ràng, b? m?t trong su?t và các s?n ph?m kh&aacu...

    2019-07-13 admin 429

   • Gi?i thi?u và c?ng ngh? s?n xu?t g?ch tráng me

    Toàn b? men s? d?ng công ngh? in phun 3D tiên ti?n c?a th? gi?i. Thông qua vi?c s? d?ng v?t li?u màu và m?c, k?t c?u và màu s?c c?a ?á t? nhiên ???c ph?c h?i th?c t?. ?? mô ph?ng k?t c?u men l&...

    2019-07-13 admin 413

   共7條 當前1/1頁首頁前一頁1后一頁尾頁

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码