<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   Juncera giúp day chuy?n s?n xu?t ? r?p xê út rong sheng ???c thu?n l?i ??a vào s?n

   2022-11-08 10:08:22 Juncera 83

   Sáng ngày 22 tháng 7 n?m 2022 theo gi? ? r?p xê út , nhà máy g?m s? rong sheng t?i ? r?p xê út ?? ???c ??a vào s?n xu?t thành c?ng v?i s? h? tr? c?a các k? thu?t viên Juncera trong g?n 1 tháng 

   image.png

   Nhà máy g?m s? Rong sheng n?m ? thành ph? c?ng nghi?p ha er bang t?nh li ya de v??ng qu?c ? r?p xê út giai ?o?n ??u tiên s? ???c ??a vào ho?t ??ng vào tháng 7 n?m 2022 , s?n xu?t g?ch ?p t??ng 2 l?n nung 300*600 , g?ch lát n?n bóng m? 300*300 , g?ch lát n?n bóng 600*600, s?n l??ng hàng ngày 50000-55000m2 ! Giai ?o?n hai ?? ???c ??a vào s?n xu?t vào tháng 9 , tr??c m?t s?n xu?t 600*600 g?ch lát n?n , s?n l??ng hàng ngày 40000m2 ,do Juncera cung c?p ,men lót , men tráng m?t , frit in phun , frit m? .

    

   Trong giai ?o?n này , các k? thu?t viên c?a Juncera ?? s? d?ng kinh nghi?m s?n xu?t phong phú h??ng d?n ?i?u ch?nh t? quá trình th? nghi?m ??n s?n xu?t , chính xác ??n t?ng b??c , và giành ???c s? ch?p thu?n c?a khách hàng 

   圖片1_副本.png

   Vi?c v?n hành thành c?ng day chuy?n s?n xu?t t?i ? r?p xê út , nó ?? thi?t l?p m?t hình m?u cho Juncera ?? phát tri?n th? tr??ng trung ??ng , trong t??ng lai Juncera s? chung tay v?i nhi?u khách hàng h?n ?? t?o ra s? r?c r? !

   Vào n?m 2022 Juncera và b?n s? ti?p t?c t?o ra t??ng lai và cùng nhau giành chi?n th?ng!


   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码