<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   Gi?i pháp t?ng th? tráng men

   2019-07-11 16:09:24 admin 606
   1. Xây d?ng d?ch v? k? thu?t quy mô ??y ?? (?i?u ch?nh công th?c c?a x??ng g?ch và các thông s? quy trình s?n xu?t) thi?t k? và ??u ch?nh bài ph?i li?u men.
   2. Liên k?t toàn b? ??i ng? qu?n lý c?a m?i nhà máy,h? tr? b? ph?n k? thu?t c?a nhà máy ?? có th? n?m v?ng ki?n th?c lý thuy?t c? b?n và nâng cao v? công ngh? g?m s?
   3. Xây d?ng các bài men có ?? sáng cao, ch?ng bám b?n t?t, phát tri?n màu s?c t?t, ch?ng mài mòn t?t, kháng axit và ki?m t?t.
   4. Men Matte có l?p màu t?t, k?t c?u men t?t, ??c tính ch?ng bám b?n t?t, kháng axit và ki?m t?t.
   Thi?t k? các dòng s?n ph?m c? th? ch? y?u d?a trên ?i?u ki?n và yêu c?u c?a khách hàng ?? có công th?c tráng men t?t nh?t .

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码