<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   S?n ph?m men Frit

   2019-07-11 16:10:34 admin 605

   1. Ph?m vi s?n ph?m : Frit g?ch ?p t??ng n?i th?t. Frit titan kh?ng th?m n??c 
   ,Frit trong su?t, Frit bán ??c , Frit ??c ;
   2. Hi?u su?t tuy?t v?i, ph?m vi ch?y r?ng và c?ng th?c tráng men th?a m?n h? s? gi?n n? c?a x??ng g?ch t? 180~270℃
   3. S?n ph?m có tính ?n ??nh cao và m?i l? s?n ph?m ??u ???c ki?m soát và ki?m tra ch?t l??ng c?a trung tam ki?m tra BOTEST.

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码